Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Widoki atrybutów służą do ułatwiania pracy redaktorom poprzez wyświetlanie w edytorze atrybutów tylko tych atrybutów, które są dla nich istotne. Definicję atrybutów należy umieścić w pliku xml, do którego URL został zdefiniowany w pliku generalConfig.properties we właściwości attributesviewsattributesViews.url.

Budowa pliku xml definiującego widoki atrybutów została przedstawiona na poniższym przykładzie:

Code Block

<attributesViewsList>
  <attributesView fullView="true">
   <name lang="pl"><![CDATA[Wszystkie atrybuty]]></name>
   <name lang="en"><![CDATA[All attribures]]></name>
  </attributesView>

  <attributesView>
   <name lang="pl"><![CDATA[Tytuł, autor i opis]]></name>
   <attribute required="true">Title</attribute>
   <attribute>Creator</attribute>
   <attribute descendantRequired="true" showAllDescendants="true">Description</attribute>
  </attributesView>
</attributesViewsList>

...