Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Zanim publikacje dodane przez czytelnika będą widoczne dla innych użytkowników, muszą zostać zaakceptowane przez jednego z moderatorów.
Moderatorami są ci redaktorzy, którzy mają przyznane prawo Moderacja katalogu dla katalogu domowego czytelnika. (zobacz uprawnienia do katalogów. Moderator dostaje wiadomość o każdej publikacji dodanej lub zmodyfikowanej przez użytkowników aplikacji www powiązanych z moderowanym katalogiem. Wiadomości te można wyświetlić po wybraniu w aplikacji redaktora menu Narzędzia, a następnie Wiadomości... (rysunek poniżej).

Anchor
messagesWindow
messagesWindow

...