Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Poniżej znajduje się lista rozszerzeń pozwalających na lokalizację źródła informacji. Sposoby lokalizacji tych źródeł przedstawione są szczegółowo w opisach poszczególnych rozszerzeń.

Children Display
styleh4
alltrue