Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Poniżej znajdują się odnośniki do stron omawiających najważniejsze zmiany w systemie dLibra 5.0.

Children Display
styleh4
alltrue