Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Aby zainstalować i uruchomić serwer systemu dLibra niezbędne jest następujące oprogramowanie:

  • Maszyna Wirtualna Java Runtime Environment (JRE lub JDK) - w wersji 8, implementacja Oracle lub OpenJDK. Oprogramowanie to musi być zainstalowane na każdym komputerze, na którym ma być uruchomiony serwer systemu dLibra oraz instalator systemu. Należy pamiętać o ustawieniu zmiennej systemowej JAVA_HOME na katalog w którym zainstalowano JRE, oraz dodaniu do zmiennej systemowej PATH podkatalogu bin katalogu, w którym została zainstalowano JRE.
  • Apache Ant - w wersji co najmniej 1.7.0, dostępne na stronie Apache. Oprogramowanie to musi być zainstalowane na komputerze, na którym uruchamiany będzie instalator systemu. Należy pamiętać o ustawieniu zmiennej systemowej ANT_HOME na katalog w którym zainstalowano Apache Ant, oraz dodaniu do zmiennej systemowej PATH podkatalogu bin katalogu, w którym został zainstalowany Apache Ant.
  • Baza danych - niezbędna, aby uruchomić serwer systemu dLibra. Aktualnie wspierane są następujące typy baz danych: Oracle w wersji od 9.2.x, PostgreSQL w wersji 9.x, MariaDB w wersji 5.5 oraz MySQL w wersji 5.5. W szczególnych przypadkach można zrezygnować z zewnętrznej bazy danych i wykorzystać wbudowaną w serwer dLibra bazę danych Derby - szczegółowe informacje poniżej.

...