Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W przypadku bazy danych MySQL konieczne może okazać się poprawienie domyślnego sposobu porównywania znaków przy kodowaniu UTF-8. Szczegółowe informacje znaleźć można w sekcji Niewłaściwe porównywanie ....znaków diakrytycznych w bazie MySQL.


Działanie bez zewnętrznej bazy danych

...


Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania zewnętrznych dostawców (patrz punkt Wymagane oprogramowanie), można rozpocząć proces instalacji systemu dLibra. Składa się on z opisanych poniżej dwóch kroków. Pierwszy z nich to uruchomienie instalatora w celu zebrania odpowiednich informacji i przygotowania odpowiednio skonfigurowanych pakietów oprogramowania. Drugi krok polega na odpowiednim rozmieszczeniu wygenerowanych przez instalator pakietów oprogramowania.

...