Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Na liście elementów wybrać katalog, w którym ma się znaleźć nowy katalog.
 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy katalog.... Można też wybrać opcję z paska narzędzi lub pozycję Nowy katalog... z menu Zarządzanie.
 3. W pierwszym kroku kreatora należy podać nazwę i uwagi administracyjne dla nowego katalogu (rysunek poniżej) i nacisnąć Dalej, aby przejść do następnego kroku.

  Anchor
  newDirectoryWizard
  newDirectoryWizard

  labelimg

  Image Added

  Kreator nowego katalogu

  - ogólne właściwości katalogu

  Kreator nowego katalogu - ogólne właściwości katalogu

  Image Removed

 4. Krok drugi umożliwia wprowadzenie opisu bibliograficznego dla nowego katalogu (rysunek poniżej). Metadane katalogu stanowią domyślny opis bibliograficzny elementów w nim tworzonych - opis ten jest automatycznie wprowadzony do odpowiedniego kroku kreatora nowego elementu i tam może być stosownie modyfikowany. Sam edytor metadanych opisany jest szczegółowo tutaj.

  Anchor
  newDirectoryWizardMetadata
  newDirectoryWizardMetadata
  labelimgKreator nowego katalogu - opis bibliograficznyKreator nowego katalogu - opis bibliograficzny

  Image Removed

  Image AddedOpis bibliograficzny

  Po utworzeniu nowy katalog zostanie zaznaczony na drzewie katalogów.