Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

System dLibra składa się z trzech podstawowych modułów: serwer, aplikacja czytelnika oraz aplikacja redaktora i administratora. Każdy z tych modułów musi być odpowiednio zainstalowany aby można było rozpocząć pracę z całym systemem dLibra. Moduł serwera dLibry oraz moduł aplikacji czytelnika instalowane są na dedykowanym serwerze sprzętowym (lub kilku serwerach). Serwer dLibry wykorzystywany jest przez aplikację czytelnika oraz aplikację redaktora i administratora, natomiast aplikacja czytelnika działa jako serwer WWW. Aplikacja redaktora i administratora jest aplikacją okienkową. Instaluje się ją na komputerach z których ma być wykorzystywana, korzystając ze stron internetowych serwowanych przez aplikację czytelnika. Ze względu na te ograniczenia instalację systemu dLibra należy przeprowadzić w odpowiedniej kolejności. 

Szczegółowe instrukcje instalacji uruchamiania poszczególnych modułów systemu znajdują się poniżej. Należy pamiętać aby zachować wskazaną poniżej kolejność instalacji.

  1. Rozdziale Instalacja Uruchamianie serwera systemu dLibra - dla serwera dLibra.
  2. Rozdziale Instalacja aplikacji czytelnika Uruchomienie Aplikacji Czytelnika- dla aplikacji czytelnika systemu dLibra.
  3. Rozdziale Instalacja, uruchamianie i logowanie - dla aplikacji redaktora i administratora.

...