Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W systemie dLibra istnieją jeszcze także języki metadanych. Są to języki w których można wprowadzać metadane dotyczące wydania, czyli opis bibliograficzny wydania oraz opis i komentarz do wydania.

...

Wybierając węzeł Języki interfejsu lub Języki metadanych (rysunek poniżej) możemy ustalić jakie języki wykorzystywane są w naszym systemie. Aktualnie wykorzystywane języki zaznaczone są w tabeli na panelu. Aby dodać język należy zaznaczyć odpowiadające mu pole wyboru, aby usunąć język należy odznaczyć odpowiadające mu pole wyboru. Każdy z typów języków (interfejsu i metadanych) musi mieć zdefiniowany język domyślny. Język domyślny jest używany wtedy gdy system nie posiada języka odpowiadającego użytkownikowi. Przykładowo jeśli w systemie mamy angielski (domyślny) i polski język interfejsu oraz polski (domyślny) język metadanych to użytkownik wchodzący na stronę WWW z Niemiec będzie miał prezentowany domyślny język interfejsu - angielski - oraz domyślny język metadanych - polski - ponieważ nie ma języka niemieckiego zarówno w językach metadanych jak i językach interfejsu.

...