Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Atrybuty w systemie dLibra są przechowywane w ustalonym porządku, który jest istotny ze względu na przeglądanie opisów bibliograficznych zasobów biblioteki. Dla każdego atrybutu (oraz węzła atrybutów) możliwe jest zarządzanie kolejnością jego podatrybutów na zakładce Kolejność podatrybutów (rysunek poniżej).

Anchor
attributesManagement
attributesManagement

...

Nazwa atrybutu i jego opis są elementami wielojęzycznymi i służą do celów informacyjnych (są widoczne dla czytelnika). Nazwa RDF jest unikatową nazwą wyróżniającą atrybut wewnątrz schematu Dublin Core oraz na zewnątrz systemu. Opcja Kontrolowany pozwala zabezpieczyć atrybut przed dodawaniem nowych wartości. Jeśli jest ona zaznaczona, tylko użytkownicy mający specjalne uprawnienia (patrz rozdział Uprawnienia na poziomie biblioteki) będą mogli dodawać nowe wartości. Zwykli redaktorzy podczas edycji opisu bibliograficznego publikacji obiektu będą mogli tylko wybierać wartości tego atrybutu ze słownika.

...

 1. W Drzewie Biblioteki należy wybrać węzeł atrybutu do którego chcemy dodać podatrybut lub węzeł atrybutów jeśli chcemy dodać atrybut na najwyższym poziomie.
 2. Należy kliknąć prawym przyciskiem na atrybut i wybrać opcję Dodaj atrybut....
 3. W kreatorze nowego atrybutu należy podać nazwę i opis atrybutu dla wszystkich języków. Należy również podać nazwę RDF - unikalny identyfikator atrybutu. Aby utworzyć nowy atrybut należy nacisnąć przycisk Zatwierdź.

   

  labelimg
  Kreator nowego atrybutu
  Kreator nowego atrybutu


  Nowododany atrybut pojawi się na samym dole podatrybutów - będzie posiadał ostatnią pozycję na liście atrybutów rodzica.\

Usuwanie atrybutu

Aby usunąć atrybut:

...