Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Dostęp do katalogu - dzięki niemu użytkownik widzi katalog w drzewie biblioteki. To uprawnienie nie jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych.
 • Dostęp do publikacji obiektów i opublikowanych wydań - umożliwia użytkownikowi przeglądanie zawartości katalogu (tj. publikacji i obiektui podkatalogów) oraz publikowanych edycji publikacji obiektów umieszczonych w katalogu. Uprawnienie to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych. Implikuje prawo dostępu do katalogu.
 • Dostęp do publikacji obiektów i wszystkich wydań - umożliwia użytkownikowi przeglądanie wszystkich wydań (opublikowanych i nie opublikowanychnieopublikowanych) wszystkich publikacji obiektów zamieszczonych w katalogu. Uprawnienie to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych. Implikuje oba prawa wymienione wcześniej.
 • Edycja struktury - umożliwia użytkownikowi redagowanie struktury katalogu, tj. tworzenie, przenoszenie i usuwanie podkatalogów. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawa dostępu do publikacji obiektów i wszystkich wydań.
 • Tworzenie publikacji obiektów - umożliwia użytkownikowi tworzenie nowych publikacji obiektów w katalogu. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawo dostępu do publikacji obiektów i opublikowanych wydań.
 • Zarządzanie publikacjami obiektami - umożliwia użytkownikowi usuwanie publikacji obiektów z katalogu. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych. Implikuje prawo do tworzenia publikacji obiektów oraz dostęp do wszystkich wydań.
 • Moderacja katalogu - umożliwia użytkownikowi zmianę stanu publikacji obiektu w katalogu na stan Korekta lub ze stanu Korekta na Opublikowany/Nieopublikowany. Użytkownik mający to prawo będzie także otrzymywał wiadomości o publikacjach obiektach dodanych do katalogu przez interfejs www. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawo do zarządzania publikacjamiobiektami.
 • Zarządzanie prawami - umożliwia użytkownikowi dokonywanie zmian w prawach dostępu do katalogu. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawo dostępu do publikacji obiektów i wszystkich wydań.

Użytkownik może mieć przyznane poszczególne uprawnienia do katalogu na cztery różne sposoby:

 • Przyznane - uprawnienia przyznane bezpośrednio
 • Implikowane - uprawnienia wynikające z innego prawa przyznanego bezpośrednio lub również implikowanego (np. prawo dostępu do katalogu wynika z prawa dostępu do publikacji obiektów i opublikowanych wydań).
 • Odziedziczone - uprawnienia dziedziczone od jednego z katalogów nadrzędnych, do których prawo zostało przyznane bezpośrednio lub pośrednio.
 • Od grupy - uprawnienia od grupy, do której należy użytkownik

Prawa dostępu na poziomie katalogu można zmieniać w panelu Własności Katalogu, w zakładce Prawa.

labelimg
Edytor praw na poziomie katalogu
Edytor praw na poziomie katalogu

Na liście po lewej stronie wypisani są użytkownicy biblioteki (na czarno posiadający choć jedno prawo, na szaro nie posiadający żadnych praw) oraz grupy (na czerwono). Pod listą użytkowników dostępne są przyciski umożliwiające ukrycie różnych kategorii użytkowników:

 • przycisk Image Removed Image Added pozwala ukryć/przywrócić użytkowników z ograniczeniami
 • przycisk Image Removed Image Added pozwala ukryć/przywrócić użytkowników publicznych
 • przycisk Image Removed Image Added pozwala ukryć/przywrócić użytkowników będących redaktorami lub administratorami
 • przycisk Image Removed Image Added pozwala ukryć/przywrócić użytkowników IP

...