Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Poprawione błędy
    • Applet do przeglądania DjVu nie działał
    • Nie działały linki typu www.biblioteka.pl/Content/999
    • Problemy z otwieraniem plikó publikacji, w których występowały występują spacje lub inne specjalne znaki

...