Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-07-30

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Statystyki dla projektu

    Do strony zarządzania projektem dodano możliwość podejrzenia aktualnych statystyk korekty poprzez przycisk . Statystyki podzielono na dwie kategorie:

    • dla zadanego okresu czasu mamy możliwość przejrzenia wszystkich korketorów korektorów pracujących z danym projektem dla zadanego okresu czasu, pod kątem liczby zweryfikoanych zweryfikowanych przez nich linii. Oprócz licznika linii, prezentowana jest też data ostatniej weryfikacji wykonanej przez danego korektora. Statystyki liczone są dla całego projektu.

...