Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-03-25

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Usprawnienie mechanizmu zapisującego komentarze w transkrybowanej linii oraz poprawna obsługa zamykania dialogów (min. przez przycisk ESC).

  • Zmiana wyglądu i zachowania wyglądu dialogu OCR pojedyńczej linii

...