Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ulepszenie
  • DCO-179 - Import słownika: dodawanie synonimów do istniejących grup
  • DCO-230 - Lepsza obsługa błędów związanych z odłączoną aplikacją www
  • DLI-2930 - Z39.50: kodowanie wyszukiwania frazy
 • Nowa funkcjonalność
  • DCO-213 - Prośba o dostęp do publikacji
  • DLI-2557 - Blokowanie dostępu do treści na stronie opisu

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

...