Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Jest to pierwsze wydanie z rodziny 5.0. W celu poznania opisu nowych funkcji zapraszamy na stronę 02. Informacje dla użytkowników poprzedniej wersji systemu.