Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Istnieją dwa sposoby na przenoszenie elementów biblioteki. Pierwszy sposób możliwy jest wtedy, gdy w aplikacji redaktora wyświetlone są dwie listy elementów (zobacz tutaj). Aby przenieść element zaznaczony na jednej z list do elementu otworzonego w liście drugiej należy przycisnąć klawisz F6. Wykonując tego typu operacje należy pamiętać o tym, że przenoszenie dużej ilości elementów (np. katalogu) może spowodować znaczne obciążenie serwera spowodowane aktualizacją informacji. Drugi sposób polega na przeniesieniu elementu myszką sposobem ?"Przeciągnij i puść" (tym sposobem można dodatkowo przenosić elementy między listą elementów a drzewem katalogów).