Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Na liście elementów należy wybrać wydanie (np. wydanie aktualne), na którym ma się opierać nowe wydanie.
 2. Z menu kontekstowego należy wybrać funkcję Nowa wersja obiektu.... Można też wykorzystać przycisk na pasku narzędzi lub opcję z menu rozwijanego.
 3. W Kreatorze Nowego Wydania należy wybrać wersje plików publikacji, z których ma się składać nowe wydanie. Kiedy nowe wydanie opiera się na aktualnym wydaniu publikacji, wybierane są najnowsze wersje plików dostępne na serwerze. Kiedy nowe wydanie opiera się na starszym wydaniu publikacji, wybrane wersje plików są takie same jak w wydaniu bazowym. Można dokonać zmiany wyboru wersji plików używając listy rozwijanej z kolumny Wersja w tabeli plików Wydania. Aby przejść do strony opisu bibliograficznego wydania, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg
  Kreator nowego wydania - strona wyboru wersji plików
  Kreator nowego wydania - strona wyboru wersji plików

  Image RemovedImage Removed

 4. W tym kroku należy wprowadzić opis bibliograficzny nowego wydania. Możliwy jest oczywiście import opisu zarówno z pliku w formacie MARC 21 lub RDF. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg
  Kreator nowego wydania - strona opisu bibliograficznego wydania
  Kreator nowego wydania - strona opisu bibliograficznego wydania

 5. W kolejnym kroku należy ustawić miniaturę wydania, która będzie znajdować się na stronie z informacjami o wydaniu. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg
  Kreator nowego wydania - strona informacji WWW
  Kreator nowego wydania - strona informacji WWW

 6. W polach Nazwa i Uwagi należy wpisać nazwę nowego wydania i uwagi administracyjne. Aby opublikować nowe wydanie, należy zaznaczyć opcję Opublikowane. Można to również zrobić już po stworzeniu wydania. Aby stworzyć nowe wydanie, należy wybrać przycisk Zakończ.

  labelimg
  Kreator nowego wydania - strona własności wydania
  Kreator nowego wydania - strona własności wydania

...