Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-07-30

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    • – na stronie tej mamy możliwość przejrzenia wszystkich słów wraz z licznikiem wystepowania ich w całym dokumencie. Statystyki liczone są dla całego projektu jak i dla pojedyńczych pojedynczych stron. Przyciski w górnym menu służą do nawigacji pomiędzy stronami.

      Tabela prezentująca wyniki korekty jest stronicowana i sortowana.

...