Child pages
 • Nota do wydania z dnia 2013-03-25

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Informacjeo Informacje o wydaniu:

 • Data wydania: 2013-03-26

 • Implementacja: 1021-6935

 • Timestamp: 2013-03-26_09-21-32

...

Ze strony dodawania nowych plików do projektu mozliwe możliwe jest dodawanie plików TIFF pojedyńczo pojedynczo lub w archiwum zip. Pliki w spośób sposób automatyczny są konwertowane do obrazów PNG o rozdzielczości 300dpi.

...

 • Zmiana wyglądu i zachowania wyglądu dialogu OCR pojedyńczej pojedynczej linii

Zmianie uległ wygląd okienka, w którym edytor ma możliwość wykonanie procesu OCR dla pojedyńczej pojedynczej linii. Po kliknięciu przycisku  dialog się zamyka, a jego zawartośc jest automatycznie wstawiana w dialog edytora.

...

 • Dodatkowe przyciski nawigacyjne w dialog dialogu edytora linii

W prawym dolnym rogu okna edytora linii dodano trzy nowe przyciski. Przycisk służy do zapisywania zmian wprowadzonych przez edytora bez zamykania dialogu transkrypcji linii. Dwa kolejne przyciski służą do nawigacji pomiędzy liniami transkrypcji.

...

 • Wzbogacenie walidacji linku OAI

Link OAI, za pomocą , którego możliwe jest zaimportowanie nowego projektu lub plików do już istniejącego poddawany jest walidacji. Jej celem jest określenie, czy link pochodzi ze wspieranej przez WLT biblioteki cyfrowej oraz czy typ publikacji umożliwiaj umożliwia jego import.

 • Dodanie możliwości przywrócenia transkrypcji strony z początkowej rewizji

...

 • Blokada czynności do wykonania na stronach projektu, dla którego uruchomione są długotrwające zadania

W trakcie uruchomienia conajmniej co najmniej jednego dłutrawjącego długotrwającego zadania dla projektu, jakiekolwiek czynności, które mogą zostać wykonane na projekcie przez właściciela lub edytora projektu są blokowane. Odbywa się to przez blokowanie menu w widoku projektu i zarządzania projektem.

...