Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

Wstęp po polsku

Znalazłeś się na stronach Wiki projektu DigitLab (http://digitlab.psnc.pl). DigitLab to dystrybucja Linuxa stworzona z myślą o małych instytucjach kultury, które chcą rozpocząć pracę nad digitalizacją swoich zbiorów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę projektu.

Strony Wiki DigitLab to dobre miejsce jeśli szukasz:

 • informacji o rozwoju systemu DigitLab,
 • artykułów pokazujących jak krok po kroku realizować konkretne zadania za pomocą oprogramowania, które jest dostępne w DigitLab,
 • chciałbyś pomóc w rozwoju systemu.

Czy mogę jakoś pomóc?

Jak najbardziej (wink), szukamy osób, które:

 • przygotowałyby artykuły (w polskiej lub angielskiej wersji) pokazujące jak można wykorzystać DigitLab. Przykłady takich artykułów i pomysły na nowe można znaleźć na stronie List of how-to's.
 • przetestują DigitLab w boju i powiedzą nam jak możemy go ulepszyć.

Poza tym zachęcamy Was do wyrażania swojej opinii o systemie oraz nadsyłania propozycji oprogramowania, które warto by dodać do systemu.

W razie pytań prosimy o kontakt za pomocą tego formularza kontaktowego.

English Introduction

These are the Wiki pages of DigitLab (http://digitlab.psnc.pl). DigitLab is a Linux distro created for small memory institutions who want to start to digitise their assets. If you want to know more, take a look at project website.

This is the right place if you are looking for:

 • information about DigitLab development,
 • how-to's showing ways, in which particular tasks can be handled using software available in DigitLab,
 • information how can you help in the development of the system.

Is there a way I can help?

 • You can create new articles showing how to use DigitLab to handle given task. List of ideas and example of such articles can be found in in List of how-to's.
 • Test DigitLab and tell us what you think (wink)

Apart from this, we encourage all of you to express your opinion about the system and let us know if aware of any software which might be interesting for future DigitLab users.

In case of question please use this this contact form.

Wstęp po polsku

Znalazłeś się na stronach Wiki projektu DigitLab (http://digitlab.psnc.pl). DigitLab to dystrybucja Linuxa stworzona z myślą o małych instytucjach kultury, które chcą rozpocząć pracę nad digitalizacją swoich zbiorów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę projektu.

Strony Wiki DigitLab to dobre miejsce jeśli szukasz:

 • informacji o rozwoju systemu DigitLab,
 • artykułów pokazujących jak krok po kroku realizować konkretne zadania za pomocą oprogramowania, które jest dostępne w DigitLab,
 • chciałbyś pomóc w rozwoju systemu.

Czy mogę jakoś pomóc?

Jak najbardziej (wink), szukamy osób, które:

 • przygotowałyby artykuły (w polskiej lub angielskiej wersji) pokazujące jak można wykorzystać DigitLab. Przykłady takich artykułów i pomysły na nowe można znaleźć na stronie List of how-to's.
 • przetestują DigitLab w boju i powiedzą nam jak możemy go ulepszyć.

Poza tym zachęcamy Was do wyrażania swojej opinii o systemie oraz nadsyłania propozycji oprogramowania, które warto by dodać do systemu.

W razie pytań prosimy o kontakt za pomocą tego formularza kontaktowego.

Navigate space

Page Tree Search

Available pages

Page Tree
startDepth2

Recently Updated