Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Rozdział ten zawiera informacje dla użytkowników systemu dLibra w wersji 4.0. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem systemu dLibra w wersji 4.0 możesz pominąć ten rozdział.

Children Display
styleh4
alltrue