Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przykładowy scenariusz wykorzystania tej funkcji to uruchomienie w ramach jednej biblioteki cyfrowej dwóch (lub więcej) Aplikacji Czytelnika, z których jedna daje dostęp do zawartości całej biblioteki (np. regionalnej biblioteki cyfrowej), a pozostałe Aplikacje Czytelnika oferują dostęp jedynie do pewnego podzbioru kolekcji, który stanowi np. repozytorium instytucjonalne poszczególnych partnerów regionalnej biblioteki cyfrowej. Uzyskujemy w ten sposób efekt wirtualnych repozytoriów instytucjonalnych funkcjonujących dzięki infrastrukturze regionalnej biblioteki cyfrowej.

Konkretną konfigurację w Aplikacji Czytelnika można znaleźć tutaj.

Wsparcie dla tworzenia publikacji składających się z plików graficznych (galeria)

...