Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-02-15
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacje:

  • Data wydania: 2013-02-15

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

  • wyraźna poprawa wydajności i stabilności całego systemu,
  • zmiana sposobu zapisywania historii zmian w transkrypcji,

Historia transkrypcji przechowywana jest dla każdej strony projektu osobno. Opcja zarządzania wersjami dostępna jest w menu strony dostępnym w widoku zarządzania projektem.

 

  • import istniejącej publikacji DjVu na podstawie identyfikatora OAI (więcej na ten temat tutaj: http://bit.ly/15nMbhn),

Import publikacji jest możliwy przez stronę formularza tworzenia nowego projektu, do adresu należy dodać parametr oai wskazujący na link OAI do publikacji np. LINK. Wówczas na podstawie linku OAI zostanie utworzony cały projekt, oprócz metadanych publikacji zaimportowane zostaną również pliki, które zostają poddane konwersji do plików JPEG.

Drugą możliwością jest import jedynie plików do istniejącej publikacji również za pomocą linku OAI. Do tego celu służy zakładka Import plików z istniejącej publikacji na stronie dodawania plików do projektu.

 

  • wsadowy OCR dla wszystkich plików w projekcie,

Na plikach projektu możliwe jest przeprowadzenia wsadowego procesu OCR. Do tego służy opcja  dostępna na stronie zarządzania projektem.

  • system notyfikacji o zapisywaniu zmian w edytorze transkrypcji,

W momencie wprowadzenia zmian w edytorze transkrypcji użytkownik jest informowany o fakcie zapisania wprowadzonych przez niego zmian pojawiąjącym się dymkiem w prawym dolnym rogu ekranu.

  • No labels