Child pages
 • Wprowadzenie
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacje ogólne

Jedną z cech oprogramowania dLibra jest wielojęzyczny interfejs użytkownika. W podstawowej dystrybucji oprogramowania interfejs ten dostępny jest w językach polskim i angielskim - interfejs w tych językach utrzymywany jest przez PCSS.

Zachęcamy do tworzenia tłumaczeń interfejsu na kolejne języki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem dlibra@man.poznan.pl.

Obecnie poza tłumaczeniami standardowymi rozwijane są jeszcze tłumaczenia w następujących językach:

Tłumaczenia dostępne są dla następujących wersji oprogramowania dLibra:

Jak opracowywać tłumaczenie?

Dla każdej z aplikacji systemu dLibra (czyli dla Aplikacji Czytelnika oraz dla Aplikacji Redaktora i Administratora) dostępny jest odrębny dokument zawierający etykietki tekstowe wyświetlane w tych aplikacjach. Każda etykietka zapisana jest w osobnym wierszu. Wpis (linijka) reprezentująca pojedynczą etykietkę ma następującą budowę:

*klucz*=wartość

np.:

*dialog.delete.title*=Usuwanie elementu

Powyższy zapis oznacza, że etykietka o identyfikatorze dialog.delete.title ma wartość Usuwanie elementu. Dokonanie tłumaczenia tej etykietki na inny język polega na przetłumaczeniu wartości - identyfikator musi pozostać niezmieniony. Czyli w powyższym przypadku, dla języka angielskiego mielibyśmy wpis:

*dialog.delete.title*=Deleting element

W przypadku napotkania pustej etykiety (identyfikator bez wartości) np.

*dialog.delete.title*=

Prosimy pozostawić taką etykiete bez zmian i powiadomić nas o takiej sytuacji. Dołożyliśmy wszelkich starań aby w tłumaczeniach nie występowały puste elementy i jeżeli znajdą Państwo taki identyfikator postaramy się usunąć ten element w przyszłości.

W niektórych przypadkach w treści etykiety znajduje sie kod HTML lub VTL np.

*AboutApps.aboutMessage* = 
{ noformat}
<HTML>Aplikacja dLibra Administratora i Redaktora <BR>Wersja: #1 <BR>Copyright (c) </HTML>
{ noformat}

należy w tym przypadku ograniczyć się do tlumaczenia wszystkiego oprócz znaczników HTML/VTL. Dla powyższego przykładu tłumaczenie może wyglądać tak:

*AboutApps.aboutMessage* = 
{ noformat}
<HTML>dLibra Administrator and Editor Application <BR>Version: #1 <BR>Wszelkie prawa zastrzeżone (c) </HTML>
{ noformat}

Nie należy również usuwać znaczników {noformat} otaczających treść etykiety tekstowej.

Tłumaczenia proszę edytować na stronie przy użycia edytora "Wstaw" (nie "Tekst RTF").

Część tłumaczeń dla wersji 4.0 została przeniesiona z wersji 3.0. Dla każdej aplikacji oprócz konkretnego tłumaczenia (kompletnego bądź częsciowego) dostępna jest również wersja polska.

Dla każdego pakietu poprawek począwszy od wersji 4.0.19 generowane jest tabela (Zmiany w tłumaczeniach (Czytelnik))zawierająca listę zmian jakie zostały dokonane w plikach tłumaczeń. Po wydaniu pakietu poprawek na stronach społeczności zostanie umieszczona nowa wersja plików z tekstami w przypadku brakujących wartości zostaną one zastąpione wartościami polskimi.

Jak wykorzystać opracowane tłumaczenie?

Uwaga

Icon

Zgodnie z zasadami działania stron społeczności użytkowników oprogramowania dLibra, użycie tłumaczeń tutaj opracowanych jest bezpłatne. Jednak konieczne jest umieszczenie na stronach serwisu (np. w sekcji informacji o danej bibliotece cyfrowej lub w stopce strony) informacji o autorach tłumaczeń np. w poniższej postaci:

Tłumaczenie interfejsu na język czeski opracował Tomasz Bilski (Biblioteka Śląska).

Tłumaczenie interfejsu na język francuski opracował Tomasz Bilski (Biblioteka Śląska).

Tłumaczenie interfejsu na język niemiecki opracowała Agata Duda (Biblioteka Śląska).

Tłumaczenie interfejsu na język rosyjski opracowała firma Digital Center.

Tłumaczenie interfejsu na język ukraiński opracowała firma Digital Center.

Tłumaczenie interfejsu na język serbski opracował Predrag Djukic (Belgrad City Library).

dLibra 4.0

Pakiet zawierający tłumaczenia interfejsu Aplikacji Czytelnika na języki czeski, francuski, niemiecki, rosyjski i ukraiński można pobrać tutaj. Procedura instalacyjna jest następująca:

 1. W Aplikacji Administratora:
  1. aktywować wybrane języki interfejsu (szczegółowe informacje),
  2. dla nowych języków uzupełnić nazwy oraz opisy kolekcji i atrybutów zdefiniowanych w BC (szczegółowe informacje: kolekcje, atrybuty).
 2. Wyłączyć Aplikację Czytelnika (serwer Tomcat).
 3. Rozpakować zawartość pakietu z tłumaczeniami do katalogu z Aplikacją Czytelnika - struktura katalogów w pakiecie z tłumaczeniami odpowiada strukturze katalogów w Aplikacji Czytelnika.
 4. Uzupełnić wpisy specyficzne dla danej biblioteki cyfrowej w plikach WEBAPP_??.xml w katalogu WEB-INF/components/resources/ Aplikacji Czytelnika.
 5. Włączyć Aplikację Czytelnika (serwer Tomcat).
 6. W panelu administracyjnym Aplikacji Czytelnika, dla każdego z nowych języków w katalogu WEB-INF/defaults powinny znajdować się pliki zawierające przetłumaczone: strony pomocy, komunikaty o błędach, ostrzeżenia o typie publikacji oraz zawartość okna "Informacje" z głównej strony. Należy zaimportować przetłumaczone strony za pomocą mechanizmu importu dostępnego w panelu administracyjnym.

Uwaga

Icon

Jeśli nie chcą Państwo instalować wszystkich języków dostępnych w pakiecie należy w katalogu WEB-INF/components/resources/ usunąć pliki WEBAPP_xx.xml języków, których instalacją nie są Państwo zainteresowani.
Przykładowo gdy chcą Państwo zainstalować tylko języki niemiecki, francuski i rosyjski należy usunąć pliki : WEBAPP_uk.xml, WEBAPP_cs.xml.

dLibra 3.0

Pakiet zawierający tłumaczenia interfejsu Aplikacji Czytelnika na języki czeski, francuski, niemiecki, rosyjski i ukraiński można pobrać tutaj. Procedura instalacyjna jest następująca:

 1. W Aplikacji Administratora:
  1. aktywować wybrane języki interfejsu (szczegółowe informacje),
  2. dla nowych języków uzupełnić nazwy oraz opisy kolekcji i atrybutów zdefiniowanych w BC (szczegółowe informacje: kolekcje, atrybuty).
 2. Wyłączyć Aplikację Czytelnika (serwer Tomcat).
 3. Rozpakować zawartość pakietu z tłumaczeniami do katalogu z Aplikacją Czytelnika - struktura katalogów w pakiecie z tłumaczeniami odpowiada strukturze katalogów w Aplikacji Czytelnika.
 4. Uzupełnić wpisy specyficzne dla danej biblioteki cyfrowej w plikach WEBAPP_??.xml w katalogu WEB-INF/components/resources/ Aplikacji Czytelnika.
 5. Włączyć Aplikację Czytelnika (serwer Tomcat).
 6. W panelu administracyjnym Aplikacji Czytelnika, dla każdego z nowych języków:
  1. uzupełnić brakujące strony pomocy (co najmniej dodać strony o identyfikatorach: default, address, about-dlibra) - wymagane,
  2. uzupełnić brakujące ostrzeżenia o typie publikacji - jeżeli ich nie będzie, ostrzeżenie nie będzie wyświetlane i czytelnik będzie przechodził bezpośrednio do treści,
  3. uzupełnić brakujące komunikaty o błędach - jeżeli ich nie będzie domyślnie będą wyświetlane komunikaty angielskie.
   Możliwe jest stosunkowo proste skopiowanie angielskich tłumaczeń wartości trzech powyższych elementów Aplikacji Czytelnika do nowych języków. W tym celu należy w panelu administracyjnym Aplikacji Czytelnika wyeksportować np. strony pomocy do formatu XML, dla wybranych wpisów zmienić znaczniki <localeName>en</localeName> na np. <localeName>de</localeName> i zaimportować zmieniony plik.

Dla części języków pakiet zawiera również tłumaczenia stron pomocy, komunikatów o błędach i ostrzeżeń o typie publikacji. Po skopiowaniu zawartości pakietu, pliki XML, gotowe do zaimportowania zostaną umieszczone w katalogu WEB-INF/defaults np. admin-errors_ru.xml zawiera komunikaty o błędach w języku rosyjskim.

Uwaga

Icon

Jeśli nie chcą Państwo instalować wszystkich języków dostępnych w pakiecie należy w katalogu WEB-INF/components/resources/ usunąć pliki WEBAPP_xx.xml języków, których instalacją nie są Państwo zainteresowani.
Przykładowo gdy chcą Państwo zainstalować tylko języki niemiecki, francuski i rosyjski należy usunąć pliki : WEBAPP_uk.xml, WEBAPP_cs.xml.

dLibra 2.5

W przypadku wersji 2.5 oprogramowania dLibra prosimy o kontakt - nieodpłatnie dokonamy rozszerzenia Państwa instalacji o tłumaczenia opracowane na stronach społeczności.

 • No labels