Zalecany schemat metadanych FBC

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Autor mapowania: Leszek Śnieżko, Ośrodek Melioracji Centrum NUKAT.

Prace finansowane w ramach projektu SYNAT finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy: SP/I/1/77065/10).


Poniższy dokument przedstawia propozycję mapowania formatu MARC21 rekordu bibliograficznego do schematu metadanych PLMET. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w postaci komentarzy na dole dokumentu.

Uwagi wstępne

Icon

Ponieważ oba schematy charakteryzuje różny stopień szczegółowości, precyzyjne dopasowanie do siebie poszczególnych elementów nie było możliwe. W wielu przypadkach jednemu elementowi schematu PLMET zostało przyporządkowanych kilka pól formatu MARC21 (np. Twórca). Występują jednak również sytuacje, kiedy nie udało się znaleźć w formacie MARC21 pola odpowiadającego  elementowi schematu PLMET. Takim przykładem są elementy schematu PLMET przejęte z ETD-MS (schematu metadanych służących do opisu prac dyplomowych i dysertacji).

W mapowaniu wykorzystane zostały zarówno pola stałej jak i zmiennej długości formatu MARC21. Często może to skutkować dublowaniem się informacji, w wielu wypadkach będzie jednak pozwalać na bardziej szczegółowe opisywanie pewnych elementów oraz uwzględnianie danych nie pojawiających się w polach zmiennej długości. Oprócz pól aktualnie wykorzystywanych w NUKAT, uwzględnione zostały również pola, które aktualnie nie są stosowane (ze względu na rekordy utworzone przed ich wycofaniem). Uwzględniono również pola nigdy niestosowane w NUKAT, ze względu na możliwość wystąpienia ich w rekordach pochodzących z innych źródeł.

MARC 21

Elementy schematu PLMET

Uwagi

245 (Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności)

Tytuł

 

$a Tytuł

 

$b Ciąg dalszy tytułu

 

$n Oznaczenie części

 

$p Nazwa części

 

$c Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności

 

130 (Tytuł ujednolicony)

Tytuł - Kwalifikator:

Tytuł odmienny

Tytuł dla dzieł anonimowych

$a Tytuł ujednolicony

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$r Tonacja

 

$k Sformalizowane określenie

 

$s Wersja

 

$l Język tekstu

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$f Rok wydania

 

210 (Tytuł skrócony

Tytuł - Kwalifikator:

Tytuł odmienny

 

$a Tytuł skrócony

 

$b Dopowiedzenie

 

222 (Tytuł kluczowy)

Tytuł - Kwalifikator:

Tytuł odmienny

 

$a Tytuł kluczowy

 

$b Dopowiedzenie

 

240 (Tytuł ujednolicony)

Tytuł - Kwalifikator:

Tytuł odmienny

 

$a Tytuł ujednolicony

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$r Tonacja

 

$k Sformalizowane określenie

 

$s Wersja

 

$l Język tekstu

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$f Data wydania

 

246 (Wariant tytułu)

Tytuł - Kwalifikator:

Tytuł odmienny

 

$i Uwaga poprzedzająca tytuł

 

$a Tytuł

 

$b Ciąg dalszy tytułu

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

247 (Tytuł poprzedni)

Tytuł - Kwalifikator:

Tytuł odmienny

 

$a Tytuł

 

$b Ciąg dalszy tytułu

 

$f Numeracja zeszytu/iteracji

 

$n Oznaczenie podserii/sekcji

 

$p nazwa podserii/sekcji

 

100 (Nazwa osobowa)

Twórca

 

$a Nazwa osobowa

 

$b Numeracja

 

$c Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne

 

$d Daty biograficzne

 

110 (Nazwa ciała zbiorowego)

Twórca

 

$a Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element

 

$b Nazwa jednostki podrzędnej

 

$n Numer imprezy

 

$d Data imprezy

 

$c Miejsce imprezy

 

111 (Nazwa imprezy)

Twórca

 

$a Nazwa imprezy

 

$e Nazwa jednostki podrzędnej

 

$n Numer imprezy

 

$d Data imprezy

 

$c Miejsce imprezy

 

700 (Nazwa osobowa)

Twórca

Jako twórca gdy nie występuje podpole $e

$a Nazwa osobowa

 

$b Numeracja

 

$c Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne

 

$d Daty biograficzne

 

710 (Nazwa ciała zbiorowego)

Twórca

 

$a Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element

 

$b Nazwa jednostki podrzędnej

 

$n Numer imprezy

 

$d Data imprezy

 

$c Miejsce imprezy

 

711 (Nazwa imprezy)

Twórca

 

$a Nazwa imprezy

 

$e Nazwa jednostki podrzędnej

 

$n Numer imprezy

 

$d Data imprezy

 

$c Miejsce imprezy

 

700 (Nazwa osobowa)

Współtwórca

Jako współtwórca gdy występuje podpole $e

$a Nazwa osobowa

 

$b Numeracja

 

$c Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne

 

$d Daty biograficzne

 

600 (Nazwa osobowa)

Temat

 

$a Nazwa osobowa

 

$b Numeracja

 

$c Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne

 

$d Daty biograficzne

 

$f Rok wydania

 

$k Sformalizowane określenie

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$r Tonacja

 

$s Wersja

 

$t Tytuł

 

$x Określnik rzeczowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

$z Określnik geograficzny

 

$v Określnik formy

 

610 (Nazwa ciała zbiorowego)

Temat

 

$a Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element

 

$b Nazwa jednostki podrzędnej

 

$n Numer imprezy

 

$d Data imprezy

 

$c Miejsce imprezy

 

$x Określnik rzeczowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

$z Określnik geograficzny

 

$v Określnik formy

 

611 (Nazwa imprezy)

Temat

 

$a Nazwa imprezy

 

$e Nazwa jednostki podrzędnej

 

$n Numer imprezy

 

$d Data imprezy

 

$c Miejsce imprezy

 

$x Określnik rzeczowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

$z Określnik geograficzny

 

$v Określnik formy

 

630 (Tytuł)

Temat

 

$a Tytuł ujednolicony

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$r Tonacja

 

$k Sformalizowane określenie

 

$s Wersja

 

$l Język tekstu

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$f Rok wydania

 

$x Określnik rzeczowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

$z Określnik geograficzny

 

$v Określnik formy

 

650 (Nazwa pospolita)

Temat

 

$a Temat

 

$x Określnik rzeczowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

$z Określnik geograficzny

 

$v Określnik formy

 

651 (Nazwa geograficzna)

Temat

 

$a Temat

 

$x Określnik rzeczowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

$z Określnik geograficzny

 

$v Określnik formy

 

 

Temat - Kwalifikator:

Tagi użytkowników

Brak odpowiednika

255 (Strefa danych matematycznych)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres przestrzenny

 

$a Skala

 

$b Odwzorowanie

 

$c Współrzędne geograficzne

 

$d Oznaczenie strefy na mapach nieba

 

$e Oznaczenie równonocy

 

034 (Zakodowane dane matematyczne)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres przestrzenny

 

$a Rodzaj skali

 

$b Skala pozioma

 

$c Skala pionowa

 

$d Najdalszy zasięg obszaru przedstawionego w dokumencie kartograficznym w kierunku zachodnim

 

$e Najdalszy zasięg obszaru przedstawionego w dokumencie kartograficznym w kierunku wschodnim

 

$f Najdalszy zasięg obszaru przedstawionego w dokumencie kartograficznym w kierunku północnym

 

$g Najdalszy zasięg obszaru przedstawionego w dokumencie kartograficznym w kierunku południowym

 

$h Skala kątowa

 

$j Deklinacja – zasięg północny mapy

 

$k Deklinacja – zasięg południowy mapy

 

$m Rektascensja – zasięg wschodni mapy

 

$n Rektascensja – zasięg zachodni mapy

 

$p Oznaczenie równonocy

 

6XX (Hasło przedmiotowe)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres przestrzenny

 

$z Określnik geograficzny

 

651 (Nazwa geograficzna)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres przestrzenny

 

$a Temat

 

$z Określnik geograficzny

 

522 Geographic Coverage Note

Zakres - Kwalifikator:

Zakres przestrzenny

niestosowane w NUKAT

$a Geographic Coverage Note

niestosowane w NUKAT

033 (Data/czas zdarzenia)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres czasowy

 

$a Data/czas w postaci sformalizowanej

 

518 (Uwaga dotycząca daty, czasu i miejsca zdarzenia)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres czasowy

 

$a Data/czas i miejsce zdarzenia

 

6XX (Hasło przedmiotowe)

Zakres - Kwalifikator:

Zakres czasowy

 

$y Określnik chronologiczny

 

250 (Strefa wydania)

Opis

 

$a Oznaczenie wydania

 

$b Ciąg dalszy strefy wydania

 

310 (Obecna częstotliwość)

Opis

 

$a Częstotliwość

 

$b Data występowania danej częstotliwości

 

321 (Poprzednia częstotliwość)

Opis

 

$a Częstotliwość

 

$b Data występowania danej częstotliwości

 

362 (Strefa numeracji)

Opis

 

$a Numeracja

 

500 (Uwaga ogólna)

Opis

 

$a Uwaga ogólna

 

515 (Uwaga dotycząca numeracji)

Opis

 

$a Odstępstwa w numeracji

 

525 (Uwaga dotycząca dodatków)

Opis

 

$a Uwaga dotycząca dodatków

 

550 (Uwaga dotycząca instytucji sprawczej

Opis

W NUKAT aktualnie stosowane dla wydawnictw ciągłych

$a Uwaga dotycząca instytucji sprawczej

 

520 (Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca)

Opis - Kwalifikator:

Abstrakt

 

$a Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca

 

501 (Uwaga dotycząca prac współwydanych)

Opis - Kwalifikator:

Spis treści

 

$a Uwaga dotycząca prac współwydanych

 

505 (Uwaga dotycząca zawartości dokumentu)

Opis - Kwalifikator:

Spis treści

 

$a Uwaga dotycząca zawartości książki

 

$g Informacje różne

Podpole niestosowane

$t Tytuł

Podpole niestosowane

$r Oznaczenie odpowiedzialności

Podpole niestosowane

700 (Hasło dodatkowe - nazwa osobowa)

Opis - Kwalifikator:

Spis treści

 

$t Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$r Tonacja

 

$k Sformalizowane określenie

 

$s Wersja

 

$l Język tekstu

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$f Data wydania

 

710 (Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego)

Opis - Kwalifikator:

Spis treści

 

$t Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$r Tonacja

 

$k Sformalizowane określenie

 

$s Wersja

 

$l Język tekstu

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$f Data wydania

 

711 (Hasło dodatkowe - nazwa imprezy)

Opis - Kwalifikator:

Spis treści

 

$t Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$m Obsada

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

$r Tonacja

 

$k Sformalizowane określenie

 

$s Wersja

 

$l Język tekstu

 

$o Określenie aranżacji/transkrypcji

 

$f Data wydania

 

740 (Hasło dodatkowe - tytuł)

Opis - Kwalifikator:

Spis treści

 

$a Tytuł

 

$n Numer części

 

$p Nazwa części

 

260 (Strefa adresu wydawniczego)

Opis - Kwalifikator:

Miejsce wydania

 

$a Miejsce wydania

 

$e Miejsce druku

 

752 (Nazwa miejsca publikacji)  

Opis - Kwalifikator:

Miejsce wydania

 

$a Nazwa państwa

 

$b Nazwa miasta

 

044 (Kraj publikacji dokumentu)

Opis - Kwalifikator:

Miejsce wydania

Pole jest stosowane, jeżeli w polu 008/15-17 nie mieści się pełna informacja dotycząca kraju publikacji

$a Kod kraju wydania

 

008/15-17 (Kod miejsca wydania)

Opis - Kwalifikator:

Miejsce wydania

 

 

Opis - Kwalifikator:

Sponsor digitalizacji

Brak odpowiednika

502 (Uwaga dotycząca dysertacji)

Opis - Kwalifikator:

Informacje o stopniu naukowym, zawodowym / Uzyskany tytuł

 

$a Uwaga dotycząca dysertacji

 

 

Opis - Kwalifikator:

Informacje o stopniu naukowym, zawodowym / Stopień studiów

Brak odpowiednika

 

Opis - Kwalifikator:

Informacje o stopniu naukowym, zawodowym / Dyscyplina

Brak odpowiednika

502 (Uwaga dotycząca dysertacji)

Opis - Kwalifikator:

Informacje o stopniu naukowym, zawodowym / Instytucja nadająca tytuł

 

$a Uwaga dotycząca dysertacji

 

260 (Strefa adresu wydawniczego)

Wydawca

 

$b Nazwa wydawcy

 

$f Nazwa drukarni

 

260 (Strefa adresu wydawniczego)

Data - Kwalifikator:

Data wydania

 

$c Data wydania

 

Dla 008/06 (Typ daty publikacji) = s

Data - Kwalifikator:

Data wydania

 

008/07-10 – pojedyncza data wydania

 

Dla 008/06 (Typ daty publikacji)  = q

Data - Kwalifikator:

Data wydania

 

008/07-10 – najwcześniejsza możliwa data wydania

 

008/11-14 – najpóźniejsza możliwa data wydania

 

Dla 008/06 (Typ daty publikacji)  = m

Data - Kwalifikator:

Data wydania

 

008/07-10 data rozpoczęcia publikacji dokumentu wielotomowego

 

008/11-14 data zakończenia publikacji dokumentu wielotomowego

 

Dla 008/06 (Typ daty publikacji)  = p

Data - Kwalifikator:

Data wydania

 

008/07-10 rok dystrybucji/wydania

 

008/11-14 rok produkcji

 

260 (Strefa adresu wydawniczego)

Data - Kwalifikator:

Data copyright

 

$c Data wydania

Jeśli data poprzedzona jest skrótem cop. lub c.

Dla 008/06 (Typ daty publikacji)  = t

Data - Kwalifikator:

Data copyright

 

008/07-10 właściwa data wydania

 

008/11-14 data copyright’u

 

260 (Strefa adresu wydawniczego)

Data - Kwalifikator:

Data powstania

 

$c Data wydania

 

$g Data druku

 

046 (Special Coded Dates)

Data - Kwalifikator:

Data modyfikacji

niestosowane w NUKAT

$j Date resource modified

niestosowane w NUKAT

 

Data - Kwalifikator:

Data złożenia

Brak odpowiednika

 

Data - Kwalifikator:

Data akceptacji

Brak odpowiednika

307 (Uwaga dotycząca czasu i warunków dostępu)

Data - Kwalifikator:

Okres dostępności

 

$a Informacja dotycząca czasu dostępu

 

$b Informacje dodatkowe

 

046 (Special Coded Dates)

Data - Kwalifikator:

Okres ważności

niestosowane w NUKAT

$m (Beginning of date valid)

niestosowane w NUKAT

$n (End of date valid)

niestosowane w NUKAT

655 (Hasło w funkcji tematu formalnego)

Typ

 

$a Temat

 

6XX (Hasło przedmiotowe)

Typ

 

$v Określnik formy

 

245 (Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności)

Typ

 

$h Określenie typu dokumentu

 

Dla Etykieta/06 (typ rekordu) = a (dokumenty piśmiennicze) oraz Etykieta/07 (poziom bibliograficzny) = a, c, d, m

Typ

 

008/24-27 - kod formy piśmienniczej

 

008/29 - kod materiałów z imprezy (konferencji)

 

008/30 - kod publikacji jubileuszowej

 

008/33 - kod formy literackiej

 

008/34 - kod biografii

 

Dla Etykieta/06 = m

Typ

 

008/26 - zawartość dokumentu elektronicznego

 

Dla Etykieta/06 = e, f

Typ

 

008/25 Kod rodzaju dokumentu kartograficznego

 

Dla Etykieta/06 = c, d, i, j

Typ

 

008/17-19 kod formy muzycznej utworu

 

Dla Etykieta/06 = a oraz Etykieta/07 = b, i, s

Typ

 

008/21 - kod typu dokumentu ciągłego

 

008/24-27 - kod formy piśmienniczej

 

008/29 Kod materiałów z imprezy (konferencji)

 

Dla Etykieta/06 = g, k, o, r

Typ

 

008/33 - kod typu dokumentu ikonograficznego

 

300 (Strefa opisu fizycznego)

Format - Kwalifikator:

Rozmiar

 

$a Określenie formy książki i/lub objętości

 

$c Format

 

306 (Czas nagrania)

Format - Kwalifikator:

Rozmiar

 

$a Czas nagrania

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = s (dokument dźwiękowy)

Format - Kwalifikator:

Rozmiar

 

007/06 wymiar dokumentu dźwiękowego

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = c (dokument elektroniczny)

Format - Kwalifikator:

Rozmiar

 

007/04 – wielkość

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = m, v (film)

Format - Kwalifikator:

Rozmiar

 

007/07 – wymiary

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = a, d (kartograficzne)

Format - Kwalifikator:

Nośnik

 

007/04 – kod nośnika fizycznego

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = k (ikonografia)

Format - Kwalifikator:

Nośnik

 

007/04 - postać fizyczna dokumentu ikonograficznego

 

007/05 – materiał ochronny, oprawa

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = s (dokument dźwiękowy)

Format - Kwalifikator:

Nośnik

 

007/01 – postać dokumentu

 

dla 007/00 (Typ dokumentu) = c (dokument elektroniczny)

Format - Kwalifikator:

Nośnik

 

007/01 – postać fizyczna dokumentu

 

Dla 007/00 (Typ dokumentu) = m, v (film)

Format - Kwalifikator:

Nośnik

 

007/01 – postać fizyczna dokumentu

 

007/04 - Format prezentacji filmu lub format zapisu magnetowidowego

 

300 (Strefa opisu fizycznego) $a Określenie postaci filmu oraz czasu odtwarzania

 

020 (ISBN)

Identyfikator

Można też stosować pole 920, w którym ISBN podawany jest wraz z łącznikami

$a ISBN

 

022 (ISSN)

Identyfikator

 

$a ISSN

 

024 (ISMN)

Identyfikator

 

$a ISMN

 

026 (Fingerprint)

Identyfikator

 

$a Pierwsza i druga grupa znaków

 

$b Trzecia i czwarta grupa znaków

 

$c Data

 

$d Numer tomu lub części

 

028 (Oznaczenie katalogowe dokumentu dźwiękowego)

Identyfikator

 

$a Oznaczenie katalogowe lub numer matrycy/wzorca

 

$b Nazwa wydawcy

 

440 (Strefa serii i książki wielotomowej)

Identyfikator

Pole aktualnie niestosowane w NUKAT

$x ISSN

 

490 (Strefa serii i książki wielotomowej)

Identyfikator

 

$x ISSN

 

830 (hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej)

Identyfikator

 

$x ISSN

 

 

Identyfikator - Kwalifikator:

Sygnatura

Brak odpowiednika

510 (Uwaga dotycząca cytaty bibliograficznej)

Identyfikator - Kwalifikator:

Cytata bibliograficzna

 

$a Nazwa źródła

 

$b Numeracja źródła

 

$c Umiejscowienie w źródle

 

534 (Uwaga dotycząca podstawy reprodukcji)

Źródło

 

$p Określenie wprowadzające 

 

$a Hasło główne opisu oryginału 

 

$t Tytuł oryginału

 

$b Oznaczenie wydania oryginału

 

$c Adres wydawniczy oryginału

 

$e Opis fizyczny oryginału

 

$f Seria, w skład której wchodził oryginał

 

$n Uwaga dotycząca opisu oryginału

 

$z ISBN oryginału  

 

008/35-37 (Język tekstu)

Język

 

041 (język dokumentu)

Język

Pole stosowane jeśli nie jest możliwe podanie pełnej informacji o językach dokumentu w polu 008/35-37

$a Język tekstu

 

$b Język streszczeń

 

$h Język tekstu oryginalnego

 

546 (Uwaga dotycząca języka)

 

$a Uwaga dotycząca języka

 

$b Uwaga dotycząca pisma

 

762 (Tytuł podserii)

Powiązanie - Kwalifikator:

Ma część

 

$t Tytuł

 

$g Zakres powiązania

 

770 (Tytuł dodatku samoistnego ciągłego)

Powiązanie - Kwalifikator:

Ma część

 

$t Tytuł

 

$g Zakres powiązania

 

440 (Strefa serii i książki wielotomowej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

Pole aktualnie niestosowane w NUKAT

$a Tytuł

 

$n Oznaczenie części/podserii/sekcji

 

$p Nazwa części/podserii/sekcji

 

490 (Strefa serii i książki wielotomowej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$a Tytuł

 

800 (Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$t Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$n Oznaczenie części

 

$p Nazwa części

 

$k Sformalizowane określenie

 

$l Język tekstu

 

$s Wersja

 

$f Rok wydania

 

810 (Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$t Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$n Oznaczenie części

 

$p Nazwa części

 

$k Sformalizowane określenie

 

$l Język tekstu

 

$s Wersja

 

$f Rok wydania

 

811 (Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$t Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$n Oznaczenie części

 

$p Nazwa części

 

$f Rok wydania

 

830 (Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$a Tytuł ujednolicony/tytuł

 

$n Oznaczenie części/podserii/sekcji

 

$p Nazwa części/podserii/sekcji

 

$k Sformalizowane określenie

 

$l Język tekstu

 

$s Wersja

 

$f Rok wydania

 

760 (Tytuł serii głównej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

773 (Dane dotyczące dokumentu macierzystego)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest częścią

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

775 (Tytuł innego powiązania)

Powiązanie - Kwalifikator:

Ma wersję

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

765 (Tytuł wydawnictwa stanowiącego podstawę przekładu)

Powiązanie - Kwalifikator:

Ma wersję

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

775 (Tytuł innego powiązania)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest wersją

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

767 (Tytuł wydawnictwa będącego przekładem)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest wersją

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

530 (Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu)

Opis

 

$a Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu

776 (Tytuł wydania na innym nośniku)

Powiązanie - Kwalifikator:

Ma format

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

530 (Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu)

Opis

 

$a Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu

776 (Tytuł wydania na innym nośniku)

Powiązanie - Kwalifikator:

Jest formatem

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

510 (Uwaga dotycząca cytaty bibliograficznej)

Powiązanie - Kwalifikator:

Ma odniesienie w

 

$a Nazwa źródła

$b Numeracja źródła

$c Umiejscowienie w źródle

780 (Tytuł poprzedni wydawnictwa)

Powiązanie - Kwalifikator:

Zastępuje

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

580 (Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych)

Powiązanie - Kwalifikator:

Zastępuje

 

$a Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych

785 (Tytuł następny wydawnictwa)

Powiązanie - Kwalifikator:

Zastąpiony przez

 

$t Tytuł

$g Zakres powiązania

580 (Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych)

Powiązanie - Kwalifikator:

Zastąpiony przez

 

$a Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych

538 (Uwaga dotycząca systemu)

Powiązanie - Kwalifikator:

Wymaga

 

$a Uwaga dotycząca systemu

 

Powiązanie - Kwalifikator:

Wymagany przez

Brak odpowiednika

 

Powiązanie - Kwalifikator:

Zgodny z

Brak odpowiednika

506 (Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu)

Prawa - Kwalifikator:

Prawa dostępu

 

$a Warunki rozpowszechniania

$b Jednostka odpowiedzialna za nałożenie ograniczeń w rozpowszechnianiu

 

Prawa - Kwalifikator:

Licencja

Brak odpowiednika

100 (Nazwa osobowa)

Właściciel praw

 

$a Nazwa osobowa

$b Numeracja

$c Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne

$d Daty biograficzne

561 (Proweniencja)

Pochodzenie

 

 

Digitalizacja

Brak odpowiednika

 

Lokalizacja oryginału

Brak odpowiednika

  • No labels