Zalecany schemat metadanych FBC

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajduje się lista elementów schematu wraz z ich uszczegółowieniami (kwalifikatorami). Kliknięcie na wybrany element spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji.

 • TytułNazwa zasobu.
  • Tytuł odmiennyAlternatywna nazwa zasobu (np. tytuł inny niż znajdujący się na okładce).
 • TwórcaInstytucja lub osoba w głównej mierze odpowiedzialna za powstanie zasobu.
 • WspółtwórcaInstytucja lub osoba mająca udział w powstaniu zasobu.
 • TematTematyka zawartości zasobu.
 • ZakresOkreślenie czasowego lub przestrzennego zakresu treści zasobu, zakresu zastosowania zasobu lub jurysdykcji, z którą zasób jest powiązany.
 • OpisOpis zasobu.
 • WydawcaJednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu.
 • DataData lub okres czasu związany ze zdarzeniem w cyklu istnienia zasobu.
 • TypTyp lub gatunek zasobu.
 • FormatFormat pliku, fizyczny nośnik lub wymiary zasobu.
  • RozmiarRozmiar lub czas trwania zasobu.
  • NośnikMateriał lub fizyczny nośnik zasobu.
 • IdentyfikatorJednoznaczny odnośnik do zasobu podawany w określonym kontekście.
  • SygnaturaSygnatura zasobu umożliwiająca odnalezienie obiektu oryginalnego w zbiorach posiadającej go instytucji.
  • Cytata bibliograficznaReferencja bibliograficzna do opisywanego zasobu.
 • ŹródłoZasób, z którego wywodzi się opisywany zasób.
 • JęzykJęzyk zasobu.
 • PowiązanieWskazanie na powiązany zasób.
  • Ma częśćWskazanie na zasób, który stanowi fizyczną lub logiczną część opisywanego zasobu.
  • Jest częściąWskazanie na zasób, którego część fizyczną lub logiczną stanowi opisywany zasób.
  • Ma wersjęWskazanie na zasób będący inną wersją, wydaniem lub adaptacją opisywanego zasobu. Zasób opisywany jest tu zasobem pierwotnym w stosunku do zasobu wskazywanego.
  • Jest wersjąWskazanie na zasób, którego wersją, wydaniem lub adaptacją jest opisywany zasób. Zasób wskazywany jest tu zasobem pierwotnym w stosunku do zasobu opisywanego.
  • Ma formatWskazanie na zasób o takiej samej zawartości co zasób opisywany, lecz w odmiennym formacie. Zasób opisywany jest tu zasobem pierwotnym w stosunku do zasobu wskazywanego.
  • Jest formatemWskazanie na zasób o takiej samej zawartości co zasób opisywany, lecz w odmiennym formacie. Zasób wskazywany jest tu zasobem pierwotnym w stosunku do zasobu opisywanego.
  • Odnosi się doWskazanie na zasób, do którego znajduje się odniesienie, który jest cytowany lub w inny sposób powołany w opisywanym zasobie.
  • Ma odniesienie wWskazanie na zasób, w którym znajduje się odniesienie, cytat lub inne powołanie do opisywanego zasobu.
  • ZastępujeWskazanie na zasób, który został w jakiś sposób zastąpiony przez zasób opisywany.
  • Zastąpiony przezWskazanie na zasób, który w jakiś sposób zastąpił opisywany zasób.
  • WymagaWskazanie na zasób, który jest wymagany do prawidłowego wykorzystywania, udostępniania lub utrzymania spójności opisywanego zasobu.
  • Wymagany przezWskazanie na zasób, który do prawidłowego wykorzystywania, udostępniania lub utrzymania spójności wymaga opisywanego zasobu.
  • Zgodny zWskazuje na standard, z którym zgodny jest opisywany zasób.
 • PrawaInformacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.
  • Prawa dostępuInformacje o tym, kto ma dostęp do zasobu lub wskazanie poziomu zabezpieczeń.
  • LicencjaDokument prawny określający uprawnienia do dysponowanie danym zasobem.
 • Właściciel prawOsoba lub instytucja mająca prawa do zasobu lub nimi zarządzająca.
 • PochodzenieOkreślenie wszelkich zmian we własności i nadzorze nad zasobem od czasu jego utworzenia, które są istotne dla jego autentyczności, integralności i interpretacji.
  • DigitalizacjaInstytucja lub osoba odpowiedzialna za digitalizację tego zasobu.
  • Lokalizacja oryginałuLokalizacja oryginalnego obiektu, który został zdigitalizowany.
 • No labels
Page: Tytuł Page: Twórca Page: Współtwórca Page: Temat Page: Zakres Page: Opis Page: Wydawca Page: Data Page: Typ Page: Format Page: Identyfikator Page: Źródło Page: Język Page: Powiązanie Page: Prawa Page: Właściciel praw Page: Pochodzenie