Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

DataCite - międzynarodowa organizacja typu not-for-profit, której założeniem jest ulepszenie cytowania danych w celu:

 • ułatwienia dostępu do danych naukowych w internecie,
 • wzrostu akceptacji danych naukowych jako sprawdzonych oraz wkładu w zapisach naukowych,
 • wsparcia archiwizacji danych, która umożliwi weryfikację wyników oraz użycie ich w przyszłości.

Integracja systemu dlibra z systemem DataCite Metadata Store (MDS)

DataCite Metadata Store (MDS) pozwala użytkownikom na rejestrację DOI wraz ze skojarzonymi metadanymi. Dlibra 6.1 integruje się z ww. API i umożliwia łatwą rejestrację tworzonych w systemie obiektów. Po poprawnej rejestracji obiekty będą dostępne publicznie poprzez DataCite REST API.

UWAGA: aby korzystać z funkcjonalności DOI wbudowanej w system dLibra należy posiadać konto w systemie DataCite. W tym celu należy skontaktować się z zespołem DInGO poprzez formularz kontaktowy na stronie WWW pakietu DInGO (http://dingo.psnc.pl/) lub adres e-mail pomocy technicznej (help at dlibra.psnc.pl) aby uzyskać informacje o zasadach współpracy z DataCite. PCSS jest członkiem konsorcjum DataCite i ma uprawnienia do przeprowadzenia niezbędnych formalności na podstawie których tworzone jest konto dla zainteresowanej instytucji.

Konfiguracja

Serwer systemu dlibra - mapowanie metadanych

Mapowanie metadanych z systemu dlibra do schematu metadanych wymaganych przez MDS odbywa się na podstawie zawartości pliku doi-export.properties znajdującego się w podkatalogu conf/ms katalogu głównego serwera. Przykładowa treść pliku znajduje się poniżej.

doi-export.properties

Uwagi dotyczące mapowania:

 • Przypisywanie metadanych do schematu wymaganego przez MDS odbywa się poprzez podanie po znaku równości nazwy RDF atrybutu dostępnego w systemie dlibra (np. creator = Creator). Możliwe jest przypisanie kilku atrybutów (np. title = Title, Alternative).
 • Treść pliku konfiguracyjnego została podzielona na 3 sekcje: #Mandatory (wymagane), #Recommended (rekomendowane) oraz #Optional (opcjonalne). Pola w sekcji mandatory pojawią się zawsze w wynikowym schemacie metadanych. Jeśli nie zostaną do tych pól przypisane nazwy atrybutów RDF lub atrybuty te nie będą posiadać żadnej wartości dla danego obiektu, to nastąpi przypisanie domyślnej wartości "(:unav)". Aby upewnić się, że obowiązkowe pola będą zawsze wypełnione, można skorzystać z mechanizmu widoków atrybutów, który pozwala skonfigurować atrybuty wymagane przy tworzeniu opisu obiektu.
 • Metadane zaczynające się od prefixu relatedIdentifier mogą być tworzone dowolnie na podstawie kombinacji typu relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.{relationType}. Wartości dla {relatedIdentifierType} oraz {relationType} zostały wymienione w powyższym pliku.
 • Możliwe jest utworzenie dowojnej liczby przypisań dla metadanej typu alternateIdentifier wg. schematu alternateIdentifier.{freeText}, gdzie {freeText}, jest wartością dowolną
 • Metadana publicationYear jest wymagana przez MDS i jej wartość musi stanowić czterocyfrowa liczba naturalna (0000-9999). Jeśli wartość będzie niepoprawna, to zostanie wykorzystana data utworzenia obiektu w repozytorium cyfrowym.

Aplikacja czytelnika

Do prawidłowego działania rejestracji DOI w systemie MDS należy skonfigurować również plik doi.properties, który znajduje się w katalogu /conf aplikacji czytelnika. Przykładowa treść pliku znajduje się poniżej.

doi.properties

Parametry konfiguracyjne:

 • doi.username - nazwa użytkownika w systemie DataCite,
 • doi.password - hasło skojarzone z kontem w systemie Datacite,
 • doi.prefix - przypisany przez DataCite prefix doi
 • doi.endpoint.mds - adres do MDS, gdzie:

  https://mds.test.datacite.org - adres do testów
  https://mds.datacite.org - adres produkcyjny

 • doi.defaultLanguage - język metadanych, który powinien być wykorzystany w przypadku obiektów, które mają zdefiniowane metadane w wielu językach

 

 • No labels