Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Notatka

Icon

Rozdział ten opisuje pliki konfiguracyjne używane przy eksporcie metadanych z biblioteki cyfrowej dLibra do formatu RDF. Jest on dedykowany dla administratorów biblioteki dLibra.

RDF - Resource Description Framework jest formatem umożliwiającym specyfikowanie wartości pewnych własności opisywanego podmiotu. Format RDF używany jest w bibliotece dLibra do specyfikowania metadanych publikacji. Podmiotem jest w tym przypadku publikacja, własnościami są atrybuty a wartościami własnośći wartości atrybutów.

Plik konfiguracyjny eksportu RDF

Istnieje jeden plik konfigurujący eksport do formatu RDF:

  • systemurl.properties - plik powinien zawierać URL, który będzie będzie definiował przestrzeń nazw w eksportowanym pliku

Jest to plik własności, zatem w linii znajduje się nazwa własności (zwana również kluczem) oraz jej wartość oddzielone od siebie znakiem równości (=), np.
wlasnosc=wartosc
W pliku powinna znajdować się tylko jedna linia specyfikująca URL definiujący przestrzeń nazw w pliku z metadanymi. Kluczem identyfikującym ten URL jest systemURL, przykładowo:
systemURL=http://dlibra.psnc.pl/
URL z reguły jest adresem WWW danej biblioteki cyfrowej. Wyeksportowany plik będzie wyglądał następująco (pomijamy same wartości, chodzi o przedstawienie miejsca w którym znajduje się wartość z klucza systemURL):

W domyślnym pliku systemurl.properties znajduje się wpis:
systemURL=http://www.dlibra.psnc.pl

  • No labels