Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W bibliotece dLibra istnieją następujące rodzaje uprawnień na poziomie biblioteki (administracyjne):

  • zarządzanie użytkownikami - pozwala na tworzenie, usuwanie i dokonywanie zmian w kontach użytkowników
  • zarządzanie grupami - pozwala na tworzenie, usuwanie i dokonywanie zmian w grupach użytkowników (uwaga: aby móc zmieniać przypisania użytkowników do grup, należy mieć oba powyższe prawa)
  • zarządzanie atrybutami - pozwala na tworzenie, usuwanie i modyfikowanie atrybutów
  • zarządzanie słownikami atrybutów niekontrolowanych - pozwala na zarządzanie słownikami synonimów dla tych atrybutów, które nie są oznaczone jako kontrolowane (uwaga: nie dotyczy dodawania nowych wartości - aby umożliwić dodawanie nowych publikacji, każdy użytkownik może dodawać nowe wartości do słownika atrybutu niekontrolowanego)
  • zarządzanie słownikami atrybutów kontrolowanych - pozwala na zarządzanie słownikami synonimów dla tych atrybutów, które są oznaczone jako kontrolowane (uwaga: prawo to nie implikuje prawa do zarządzania atrybutami niekontrolowanymi)
  • zarządzanie językami - pozwala na zarządzanie językami interfejsu oraz metadanych
  • zarządzanie tagami - pozwala na zarządzanie tagami wszystkich użytkowników w aplikacji administratora
  • zarządzanie kolekcjami - pozwala na tworzenie, usuwanie i dokonywanie zmian w kolekcjach
  • zarządzanie aplikacją WWW - pozwala na logowanie się do panelu administracyjnego aplikacji WWW i wykorzystywanie znajdujących się tam funkcji

Prawa administracyjne użytkownika lub grupy można zmienić po wskazaniu wybranego elementu w drzewie po lewej stronie i wybraniu zakładki Prawa Administracyjne (rysunek poniżej).

Zakładka praw administracyjnych użytkownika
  • No labels