Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajdują się odnośniki do stron omawiających najważniejsze zmiany w systemie dLibra 6.0.

01. Nowy interfejs aplikacji WWW

02. Wyszukiwanie

03. Metadane i indeksy

04. Alternatywne wersje prezentacyjne (wieloformatowość)

  • No labels