Instrukcja obsługi systemu dLibra 4.0

Informacje na tej stronie nie dotyczą najnowszej wersji systemu dLibra.
Przejdź do właściwej strony w najnowszej wersji dokumentacji lub do strony głównej.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wykonane zadania

 • DLI-2092 - Nieaktualna wtyczka umożliwiająca wyszukiwanie
 • DLI-2173 - Kolekcje nie powinny byc umieszczane w indeksie
 • DLI-2199 - Nieprawidłowo przeskalowane miniatury w komponencie wystaw.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Konfiguracja indeksowania informacji o przypisaniu do kolekcji

Icon

UWAGA: W przypadku dużych bibliotek cyfrowych wprowadzenie opisanych poniżej zmian jest w praktyce nieodwracalne.
Zmiany te są opcjonalne i nie są automatycznie włączane w procesie automatycznej aktualizacji oprogramowania dLibra. Zmiany powinny być wprowadzane tylko przez doświadczonych administratorów systemu dLibra.

W wersji 4.0.18 w serwerze systemu dLibra dodano możliwość konfiguracji indeksowania informacji o przypisaniu do kolekcji.

Do wersji 4.0.17 systemu dLibra w indeksach wyszukiwawczych znajdowały się informacje dotyczące przypisania obiektów do kolekcji. Zaletą tego rozwiązania jest szybkość wyszukiwania w ramach poszczególnych kolekcji. Wadą jest konieczność modyfikacji indeksów w przypadku zmiany przypisania obiektów do kolekcji. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku zmiany przypisania do kolekcji dużych publikacji grupowych i związanej z tym konieczności tworzenia indeksów na podstawie ich treści. Szczegółowe informacje można znaleźć na forum dyskusyjnym dLibra.

Wersja 4.0.18 wprowadza możliwość konfiguracji mechanizmu indeksacji przypisania do kolekcji (i tym samym mechanizmu wyszukiwania w ramach kolekcji). Możemy wyłączyć/włączyć funkcję przechowywania informacji o kolekcjach w indeksach. W przypadku wyłączenia tej funkcji zmiana przypisania do kolekcji nie będzie powodowała reindeksacji. Efektem będzie jednak zwiększone obciążenie bazy danych oraz zwiększone obciążenie i zużycie pamięci serwera w trakcie wyszukiwania, gdyż informacje o kolekcjach będą pobierane do serwera wyszukującego z bazy danych.

UWAGA

 • Wyłączenie przechowywania informacji o kolekcjach w poszczególnych indeksach NIE WYMAGA wprowadzania zmian w samych indeksach.
 • Włączenie (ponowne włączenie) przechowywania informacji o kolekcjach w poszczególnych indeksach WYMAGA aktualizacji/odbudowania tych indeksów. Operacja odbudowania indeksów nie będzie uruchomiona automatycznie w przypadku zmian konfiguracji. Czas trwania tej operacji zależy od rozmiarów biblioteki cyfrowej.

Zalecana procedura wyłączania przechowywania informacji o kolekcjach w indeksach wyszukiwawczych to:

 1. Wykonać kopię bezpieczeństwa biblioteki cyfrowej (w szczególności indeksów wyszukiwawczych)
 2. Dokonać aktualizacji systemu dLibra do wersji 4.0.18 wg standardowej procedury
 3. Zablokować konta wszystkich redaktorów
 4. Wyłączyć serwer systemu dLibra
 5. Wprowadzić zmiany w konfiguracji (patrz niżej)
 6. Włączyć serwer systemu dLibra
 7. Sprawdzić czy po wprowadzonych zmianach wydajność procesu wyszukiwania jest akceptowalna
  • Jeżeli nie - wyłączyć serwer, cofnąć zmiany w plikach konfiguracyjnych, włączyć serwer
 8. Odblokować konta redaktorów

Konfigurację indeksowania kolekcji możemy zmienić w pliku konfiguracyjnym serwera conf/se/service.properties. Należy odkomentować i zmienić wartości następujących parametrów:

 • pl.psnc.dlibra.search.server.index.VersionIndexer.indexCollections - dotyczy indeksu treści
 • pl.psnc.dlibra.search.server.index.AVSEditionIndexer.indexCollections - dotyczy indeksu atrybutów wydań
 • pl.psnc.dlibra.search.server.index.AVSPublicationIndexer.indexCollections - dotyczy indeksu atrybutów publikacji
 • pl.psnc.dlibra.search.server.index.DCEditionIndexer.indexCollections - dotyczy indeksu Dublin Core wydań
 • pl.psnc.dlibra.search.server.index.DCPublicationIndexer.indexCollections - dotyczy indeksu Dublin Core publikacji

Wartość true oznacza, że w danym indeksie będą przechowywane informacje o kolekcjach. W przypadku wartości false informacje o kolekcjach nie będą przechowywane w indeksach.
Opisane parametry standardowo są zakomentowane, a ich wartości domyślne to true. Zatem aktualizacja bez ręcznej zmiany wartości tych parametrów nie zmienia sposobu działania systemu.

Proponowana konfiguracja indeksowania kolekcji to wyłączenie indeksowania w przypadku indeksu treści (pierwszy z parametrów wymienionych powyżej) i pozostawienie indeksowania dla pozostałych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmiany w strukturach kolekcji nie będą powodowały najbardziej obciążającego reindeksowania treści, natomiast poprzez pozostawienie pozostałych indeksów wyszukiwanie nie będzie obciążało bazy danych.

Niektóre zmienione pliki

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dlibra-web-components.jar

*.vm

ExhibitionsComponent.vm

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak

Pliki zmienione w dLibra serwer

*.properties

conf/se/service.properties

 • No labels