Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wykonane zadania

 • Aplikacja Redaktora oraz applety Java do przeglądania treści są podpisane nowym certyfikatem (poprzedni wygasł)
 • Paczka instalacyjna zawiera propozycję skryptów startowych
 • Poprawione błędy
  • Problemy z wyszukiwaniem fraz zawierających spójniki itp. (stop words)
  • Błędy w logach Tomcata po zablokowaniu angielskiego języka interfejsu
  • Tworzenie niepotrzebnych logów velocity.log w głównym katalogu serwera
  • Drobne niestabilności

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Nowy aktualizator dla Javy 7

Icon

dLibra od wersji 5.7.0 działa z Maszyną Wirtualną Java w wersji 7. Aby aktualizator dLibry działał z Javą 7, trzeba pobrać jego poprawioną wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz

Aktualizacja Aplikacji Redaktora

Icon

Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej niż 5.7.1, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-ebapp/jnlp. Można też usunąć te pliki po aktualizacji, ale należy uważać, aby nie usunąć też nowych plików.

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Brak uwag

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak

 • No labels