Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wykonane zadania

  • Poprawione błędy
    key summary type

    com.atlassian.sal.api.net.ResponseTransportException: Connection reset

    View these issues in JIRA


Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Przed przystąpieniem do aktualizacji niezbędne jest pobranie nowszej wersji aktualizatora w formacie zip lub tar.gz.

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.8.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

Aktualizacja Aplikacji Redaktora

Icon

Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej niż 5.7.1, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-ebapp/jnlp. Można też usunąć te pliki po aktualizacji, ale należy uważać, aby nie usunąć też nowych plików.

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Brak uwag

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak

  • No labels