Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.7.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

 

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

  • dlibra-server/conf/server.xml - jedyną zmianą jest nowy numer wersji dla wszystkich usług - serviceVersion="5.7"

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

 

 

  • No labels