Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.4.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

Zmiany w mechanizmie rozszerzeń Aplikacji Redaktora

W aplikacji redaktora dodano punkty rozszerzeń mające na celu ułatwienie integracji systemu dLibra z zewnętrznymi systemami, np. do zarządzania procesem digitalizacji. Punkty rozszerzeń pozwalają np. na wyświetlanie dodatkowych informacji o obiektach, reagowanie na zmiany wprowadzone w systemie oraz zmianę sposobu wybierania pliku głównego tworzonej publikacji. Zmodyfikowano również punkt rozszerzeń dla narzędzi (tool), aby można było dodawać narzędzia również w Aplikacji Redaktora, a nie tylko Administratora. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

  • dlibra-server/conf/server.xml - jedyną zmianą jest nowy numer wersji dla wszystkich usług - serviceVersion="5.4"
  • dlibra-server/conf/ms/service.properties - dodano nową właściwość plannedPublicationsMode, która nie pozwala redaktorom dodawać publikacji z treścią, dopuszczając tylko publikacje planowane (do których później można dodać treść). Domyślnie opcja ta jest wyłączona (można dodawać publikacje z treścią).

Aktualizacja dlibra-webapp

  • dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml - do komponentu JnlpComponent dodano parametr help.email, który określa domyślny adres e-mail przy wysyłaniu informacji o błędzie w Aplikacji Redaktora.
  • dlibra-webapp/WEB-INF/periodic.xml - w zadaniu StatsDataGenerationTask zmieniono domyślny zestaw atrybutów, dla których są generowane statystyki (dostępne po kliknięciu odnośnika "Więcej statystyk..." na stronie głównej dLibry). Dotychczas domyślnie zdefiniowane identyfikatory atrybutów nie były zbieżne ze schematem PLMET, przez co w bibliotekach, gdzie dLibra została zainstalowana we wcześniejszej wersji, statystyki są domyślnie tworzone dla nieoptymalnych atrybutów. Obecnie proponujemy liczyć statystyki dla atrybutów: Typ, Format, JęzykLicencja, Właściciel praw, Lokalizacja oryginału. We wszystkich bibliotekach, które nie modyfikowały samodzielnie listy atrybutów z włączonymi statystykami, zalecamy aktualizację tego pliku. Problem dotyczy w mniejszym stopniu bibliotek, które były oryginalnie zainstalowane w starszej wersji, a potem migrowane do wersji 5 - tam pozostały oryginalne identyfikatory atrybutów, przy czym lista nie uwzględnia nowych atrybutów dodanych w PLMET (czyli: Właściciel praw, Lokalizacja oryginału). Aby dodać te atrybuty, należy samodzielnie sprawdzić, jakie mają identyfikatory w konkretnej bibliotece.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

*.properties

dlibra-server/conf/ms/service.properties

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/periodic.xml

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.vm

JnlpComponent.vm

  • No labels