Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wykonane zadania

 • Błąd
  • DCO-118 - Wyjatek podczas usuwania praw administracyjnych dla publikacji
  • DCO-132 - Metadane publikacji planowanej pozostają po dodaniu plików
  • DCO-195 - Edycja wartości atrybutu pozwala wprowadzić pusty ciąg znaków
  • DCO-197 - Sortowanie w wystawach
  • DCO-220 - Problemy z cachowaniem wartości atrybutów
  • DCO-227 - Ponowne dodanie plików do publikacji planowanej prowadzi do stworzenia drugiego wydania
  • DCO-229 - Powtórzenia na liście publikacji w kolekcji
  • DCO-245 - blad przy usuwaniu tresci publikacji
  • DLI-2282 - Nie da się wyszukać tytułu z poziomu indeksu
  • DLI-2402 - Nie działa wycinanie znaków specjalnych w podpowiadaniu do wyszukiwania
  • DLI-2857 - Przy przenoszeniu plikow niepotrzebnie rzucany wyjatek
  • DLI-2946 - Nie działa edycja metadanych po dodaniu plików do publikacji planowanej
  • DLI-2948 - Błąd importu pól <100 z plików MARC
  • DLI-2949 - Błąd łączenia wartości atrybutu powiązanej z katalogiem
  • DLI-2957 - Generator statystyk nie uwzględnia konfiguracji kolekcji głównej
 • Ulepszenie
  • DCO-179 - Import słownika: dodawanie synonimów do istniejących grup
  • DCO-230 - Lepsza obsługa błędów związanych z odłączoną aplikacją www
  • DLI-2930 - Z39.50: kodowanie wyszukiwania frazy
 • Nowa funkcjonalność
  • DCO-213 - Prośba o dostęp do publikacji

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

Informacje pojawia się wkrótce.

Aktualizacja dlibra-webapp

Informacje pojawia się wkrótce.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/ms/jobs.xml

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.xml

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml

*.js

dlibra-webapp/style/common/js/jquery-bgiframe-2.1.1.js

inne

dlibra-webapp/formats/djvu/djvuViewer.jar
dlibra-webapp/formats/html/pubViewer.jar
dlibra-webapp/formats/jpg_secured/jpgViewer.jar

 

 • No labels